بی طرفی یکی از ارزش های اصلی و یک عنصر کلیدی در هنجارهای اخلاقی سازمان ارزیابان کیفیت ساز می باشد. مدیریت ارشد سازمان و تمامی پرسنل خود را متعهد به رعایت همه جانبه اصول بی طرفی و محرمانگی دانسته و موظف به جلوگیری از هرگونه رخدادی که منجر به نقض بی طرفی فعالیتهای سازمان در راستای انجام فرایند ممیزی و صدور گواهینامه می گردد می باشند.

این وظیفه به منظور محافظت از اعتبار و نام تجاری سازمان، اطمینان از رعایت حقوق تمامی مشتریان و پایبندی به الزامات قانونی و قراردادی تدوین و اجرایی گردیده است. ساختار، سیاست ها و روش های اجرایی ما در راستای مدیریت هر گونه تضاد منافع طراحی شده است. بنابراین سازمان ما جهت حفظ بی طرفی بین فعالیت های تجاری و صدور گواهینامه اصول ذیل را بکار می برد:

 • واقع گرایی و تصمیم گیری بر مبنای واقعیت
 • استقلال
 • بی طرفی
 • عدالت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن به طرفهای ذینفع
 • نواندیشی و روزآمدی

مجموعه ارزیابان کیفیت ساز خود را متعهد به بررسی و پاسخگویی هرگونه ابهامات در زمینه های نقض اصول بی طرفی و محرمانگی میداند

مدیر عامل

Visit Our Partner :

 1. VIVA99 adalah salah satu situs judi online terpercaya yang ada di indonesia
 2. VIVA99 situs agen judi online memiliki game judi slot online, judi bola, slot88, live casino jackpot terbesar winrate 89%
 3. Mau raih untung dari game judi slot gacor 2022 terbaru? Buruan Daftar di Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya no 1
 4. VIVA99 adalah situs judi slot online dan agen judi online terbaik untuk daftar permainan populer togel online, slot88, slot gacor, judi bola, joker123 jackpot setiap hari
 5. Selain slot judi mesin, VIVA99 juga memiliki versi judi online resmi yang berbeda yang dapat Anda pilih sebagai mitra dalam penyelamatan rupiah.
 6. STAR8ET slot online yang terkenal dan sangat populer juga tersedia di situs web judi online Indonesia.
 7. VIVA99 Memiliki Pelayanan judi slot online , member dapat bermain dengan nyaman tanpa hambatan.